Organizing Committee

Chief-Patrons

Dr. David Bergvinson

Director General, ICRISAT

 

Dr. T Mohapatra

Director General, ICAR

 

Co-Patron

Dr. Peter Carberry

Deputy Director General, ICRISAT

 

Conference Chair

Dr. Abhishek Rathore

Theme Leader, ICRISAT

 

 

 

 


Advisory Committee

Dr. Peter Carberry
Dr. Padam Singh
Dr. S Ayyappan
Dr. Rajeev K. Varshney
Dr. Stefania Grando
Dr. Rajeev Gupta
Dr. UC Sud
Dr. Vinod K Gupta
Dr. Rajender Parsad
Dr. Saumyadipta Pyne
Dr. Sanjeev Panwar
Dr. Amrit Kumar Paul
Dr. Susheel Kumar Sarkar            


Local Committee

Dr. S.K Gupta
Dr. Gopalakrishnan
Mr. Ram Kiran Dhulipala
Dr. Rachit Saxena
Dr. Rakesh Srivastava
Dr. Santhosh Deshpande
Dr. Manish Pandey
Dr. V. Sumanth Kumar
Dr. Mahender Thudi
Mr. Chukka Srinivasa Rao
Ms. Roma Rani Das
Mr. Anil K Vemula
Mr. Bhanuprakash
Ms. Jyotsna Gontu        

ISAS Advisory Board:

President 

Dr. S Ayyappan

Executive President

Dr. Padam Singh

Vice Presidents

Dr. SK Raheja

Shri SD Wahi

Dr. BVS Sisodia

Dr. BS Kulkarni

Dr. Sat Gupta

Secretary

Dr. UC Sud

Joint Secretaries

Dr. AK Paul

Dr. Susheel Kumar Sarkar

Shri VK Singh

Treasurer

Dr. KK Tyagi

Members

Dr. Ranjit Kumar Paul

Shri Sudhir Srivastava

Dr. Mir Asif Iquebal

Dr. Manish Sharma

Dr. Rajesh Kumar

Dr. Sukanta Dash

Dr. Js Tomar

Dr. Ankur Biswas

Dr. Sarika

Dr. Anshu Bharadwaj

Md. Samir Farooqi

Dr. Kaustav Aditya